Prišivci – Patches

Određena zvanja članova američkih moto klubova su opšte prihvaćeni u celom svetu kao standard izražavanja MC klubova, osim istočnog bloka moto klubova koji ih delimično koriste.

nomad

”Nomad’’ je osoba koja može ili ne mora biti član moto kluba i nije vezana geografskom teritorijom. Jedna instanca su klubovi određene grupacije ili kategorije, čiji članovi mogu biti razbacani širom zemlje, ali ipak nemaju dovoljno članova u određenoj oblasti da formiraju klub.

hangaround

” Hangaround’’ – je osoba koja je tek pristupila klubu. Zvanje ” hangaround’’ je period stažiranja u MC’ klubovima gde članovi kluba posmatraju  ponašanje, zalaganje i procenjuju poverenje i lojalnost.

Prospect

”Prospect”– Zvanje kojom se tokom vremena stažiranja osoba stavlja pod mnogo intenzivniji period procene. Procena članova kluba je da li možete biti deo kluba, mogu li vas prihvatiti i zvati vas  ‘’Bratom’’.

sgt at arms

‘’Sergeants-at-arms’’ primarna funkcija ovog člana moto kluba je održavanje reda discipline u klubu tokom službenih funkcija, njegova uloga je da se ponašaja kao izvršna ruka lokalnog rukovodstva i da prate ponašanje “problematičnih” (tj. pojedinaca, i unutar i izvan kluba koji su poznati problematičari ili koji imaju izgleda ili ukazuju na moguće, neposredne probleme) tokom društvenih događaja u klubu.

member

‘’Member’’– Članovi su zaradili svoj prišivak nakon što su završili period prospekta. Imaju pravo nositi boje klubova i prisustvovati klubskim sastancima. Neki klubovi jednostavno ih zovu Patches.

Enforcer

‘’Special enforcers’’ (Specijalni izvršioci)  nisu izabrane funkcije u klubu, već su ovi članovi postavljeni na pozicije na osnovu njihove posebne obuke, veštine i sposobnosti. Vrlo često su ovi posebni izvršioci vojnici ili bivši vojnici specijalnih snaga Sjedinjenih Država poznati po brojnim borbenim tehnikama i poznavanju raznog naoružanja.

chaplain

‘’Chaplain’’ – je duhovni vođa i osoba u klubu koja je zadužena za duhovne potrebe ostalih članova moto kluba. Chaplain vodi obrede venčanja, krštenja, sahrane unutar kluba. Takodje u saradnji sa predsednikom kluba daje blagoslov novim članovima i odlučuje kada je stažista spreman da primi novi prišivak.

The Road Captain

‘’ The Road Captain’’– Kapetan puta organizuje i planira rute putovanja, dostavlja ih sekretaru unapred na odobravanje . U koloni se nalazi odmah iza predsednika kluba. U odsustvu predsednika i podpredsednika preuzima ulogu najstarijeg u koloni i odgovoran je za vožnju ostalih članova.

Tail-Gunner

‘’The Tail Gunners’’ – je osoba koja asistira ili pomaže kapetanu puta (Road Captain) prilikom klubske vožnje. Njegova pozicija u putnoj formaciji je na začelju kolone i vodi računa o bezbednosti motociklista. Takođe pomaže svima onima koji imaju probleme ili kvarove u toku vožnje, odgovoran je za ispravnosti motocikala u toku vožnje. Postavlja tako da može uvek biti vidljiv. Preuzima ulogu kapetana puta kada je ovaj odsutan ili je kapetan puta kada se kolona deli na dva dela.

Treasurer

‘’ Treasurer’’– Blagajnik čuva sve finansijske podatke o klubu. Prikuplja prihode od poslova kojim se klub bavi, odgovoran je za plaćanje svih računa ili troškova kluba i vodi evidenciju o svim poslovanjima. Dostavlja izveštaje o finansijskom status kluba i odgovoran je za sve ostale poslove finansijske prirode.

‘’Bodyguards’’– Telohranitelji su takođe postavljene pozicije, dakle ne biraju se poput nekih drugih. Slični položaj i sposobnostima kao ‘’enforcers’’, zaduženi su za lično obezbedjenje predsednika kluba ili lica kojima je obezbedjenje potrebno.‘’Bodyguards’’- nema prišivak.

The Secretary

‘’The Secretary’’– Sekretar je odgovoran za vođenje svih klubskih zapisa, pisanih izveštaja i prepiske unutar kluba i između spoljnih organizacija. Odgovoran i obaveštava članove o sastancima koji nisu uobičejni i redovni, odnosno vode sve ostale poslove koji su opšteg karaktera.

The Vice-President

‘’ The Secretary ‘’– Potpredsednik nadgleda planove za klubske događaje i koordinator je izmedju planera, odnosno od planiranja do realizacije. Prenosi informacije od članova prema predsedniku i obrnuto. Potpredsednik je drugi čovek po starešinstvu i preuzima komandu u odsustvu predsednika kluba.

The President

”The President”– Predsednik kluba ili predsednik izvršnog/upravnog odbora, je takođe i glavni izvršni direktor chapter-a (odelenja ili odeljka moto kluba). Sva pitanja između kluba i bilo koje spoljne organizacije, poslovnih ili drugih osoba nadležnost su predsednika. Lice sa ovim zvanjem je obično zvanični zastupnik kluba.

The Founder

Co Founder

‘’The Founder’’– Osnivač moto kluba ili jednog odeljka unutar kluba. Ako je osnivač aktivan smatra se predsednikom ili ima iste dužnosti kao predsednik.Osnivač kluba ili odeljka kluba može ali i ne mora da bude predsednik. Ako nije predsednik onda ima istu odgovornost i zaduženja kao i predsednik, naravno sa pravom glasa na svim izborima. U pojedinim klubovima ovaj glas može biti i presudan.

‘’Co-Founder’’– Iste dužnosti i obaveze kao i kod potpredsednika.